Manager Klantbedrijf

Home / Vacatures / Manager Klantbedrijf
WO
36 uur
Minimaal 5 jaar
Schaal N: € 5.725 - € 8.422
Navigeren:

Wat ga je doen

Over Veenvesters

Veenvesters is de ambitieuze, dynamische, laagdrempelige woningcorporatie in Veenendaal, de derde stad in de provincie Utrecht.

Veenvesters verhuurt ruim 9.000 woningen in Veenendaal en omgeving. We zijn sterk verbonden met Veenendaal, weten goed wat er leeft in de wijken en buurten en hebben oog voor de volkshuisvestelijke opgaven in de regio Foodvalley. Waar dat meerwaarde oplevert, werken we nauw samen met collega-corporaties.

De mens staat centraal bij Veenvesters. Onze medewerkers kennen hun klanten en we zijn goed betrokken bij de Veenendaalse netwerken. We hebben aandacht voor de verschillende doelgroepen in Veenendaal: van starters tot senioren, van mensen met een zorgvraag tot statushouders.

 

Ons Klantbedrijf

Het Klantbedrijf richt zich op de brede dienstverlening aan onze huurders. Er werken 55 medewerkers, aangestuurd door een eindverantwoordelijk manager Klantbedrijf, de teamleider Klant & Wonen en de teamleider Sociaal Domein. Samen geven zij leiding aan de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening naar onze bewoners en woningzoekenden. De manager Klantbedrijf is tevens MT-lid, naast de managers van de afdelingen Bedrijfsvoering en Vastgoed. Binnen het Klantbedrijf stuurt de manager direct twee processpecialisten aan. Ook is de manager de sparringpartner voor de Huurdersorganisaties.

Het team Klant & Wonen bestaat onder meer uit het Klantcommunicatiecentrum, de werkvoorbereiders (het planningsteam voor reparatie-onderhoud), onze vakmensen en de opzichters. De medewerkers in dit werkdomein trekken nauw op met onze co-makers op het terrein van reparatie, dagelijks onderhoud en mutatie. De regie op deze bedrijven vindt dan ook hoofdzakelijk plaats vanuit dit aandachtsgebied.

Het team Sociaal Domein is verantwoordelijk voor alles rondom leefbaarheid, schoon-heel-veilig, monitoring in en met de wijken en buurten, uitvoering van sociale programma’s en participatie in (herstructurerings-)gebieden en met onze huurders. Tussen beide teams is een nauw verband als het gaat om woningtoewijzing en herhuisvesting.

 

De uitdagingen

Veenvesters heeft de afgelopen drie jaar fors en succesvol geïnvesteerd in verdere verbetering van haar dienstverlening aan huurders en woningzoekenden. We doen dat onder het motto Mensen Wonen Samen. Wat we doen, doen we voor Mensen, Wonen is ons (kern-)product en alleen Samen — binnen onze eigen organisatie, met onze co-makers en onze ketenpartners — kunnen we de verbanden goed leggen om onze huurders optimaal te bedienen. Daarbij hebben doelstellingen als standaardisatie, best practice in systemen en procesgericht werken verdere uitwerking en inbedding nodig. Want: standaardisatie biedt ruimte aan maatwerk. Beide komen onze huurders ten goede.

We vinden dat de positionering van het Klantbedrijf binnen Veenvesters moet aansluiten bij de strategische, tactische en operationele opdracht en uitdagingen met betrekking tot de verdere optimalisering van de dienstverlening. De wereld van onze huurders en woningzoekenden verandert snel. Leefbaarheidsvraagstukken nemen toe en worden complexer waardoor we daar meer menskracht op moeten inzetten. Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Dit betekent dat onze processen meer toekomstbestendig moeten worden. Daarbij blijven we inzetten op de professionaliteit van onze medewerkers om, gefaciliteerd door en samen met de manager Klantbedrijf, de verantwoordelijkheid voor procesinnovatie op te pakken. Binnen het Klantbedrijf wordt gewerkt met heldere, afgesproken prestatie-indicatoren, waarover aan het MT wordt gerapporteerd.

Wat krijg je bij ons

Veenvensters biedt je een uitdagende werkomgeving bij een betrokken woningcorporatie die een belangrijke inbreng heeft in de samenleving in ons werkgebied. De functie is ingeschaald in schaal N van de cao Woondiensten: dat is minimaal € 5.725 en maximaal € 8.422 bruto per maand (op basis van een 36-urige werkweek).

Naast een prettige hybride werkomgeving krijgen medewerkers alle ruimte om zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen. Samenwerken en leren van elkaar vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn we aangesloten bij meerdere samenwerkingsverbanden zoals KLIMMR en Foodvalley en we zijn lid van branchevereniging Aedes waar je interessante events en trainingen kunt volgen.

 

Over ons

Als Veenvesters handelen we vanuit ons motto Mensen Wonen Samen en daar zijn we trots op! Wonen is wat we doen, mensen is voor wie we het doen en samen is de enige manier waarop we het kunnen doen. Naast onderhoud en verduurzaming gaan we de komende jaren fors aan de slag met vernieuwing en transformatie in een aantal wijken in Veenendaal. Voor onze omvang een bijzondere herstructurerings- en uitbreidingsopgave. Dat heeft enorme impact op de mensen, waaronder onze huurders, die daar wonen. En die mensen staan bij Veenvesters centraal.

Onze ruim 90 enthousiaste en gedreven medewerkers worden steeds een beetje beter en bouwen continu aan verbetering van de organisatie om aan alle opgaven te voldoen. Niet alleen de veelheid aan uitdagingen, ook de voortdurend en in steeds hoger tempo veranderende wereld om ons heen vraagt om medewerkers die zichzelf en de organisatie steeds willen blijven ontwikkelen. We willen nóg klantgerichter, resultaatgerichter en wendbaarder worden. Dat vraagt wat van de medewerkers en zeker ook van het management. Hou je van een stevige uitdaging en wil je graag werken in een omgeving waar je écht een verschil kunt maken? Dan komen we graag met je in contact!

Wat vragen we van jou

We zoeken een manager Klantbedrijf die vooral enorm veel zin heeft om met Veenvesters het Klantbedrijf verder te ontwikkelen. Daarbij hoort het vermogen om de doelstelling van het Klantbedrijf — het op 1 zetten van onze huidige en toekomstige huurders — communicatief sterk neer te zetten en over te brengen op alle collega’s binnen Veenvesters, in het bijzonder binnen het Klantbedrijf en bij onze co-makers. Daar hoort ook bij: goed kunnen luisteren, aanzetten tot vernieuwing en een grote geestdrift en daadkracht. We zoeken een stevige, mensgerichte professional die primair stuurt op voortgang, verbetering, resultaten en het daaruit voortkomende werkplezier.

Als lid van het MT van Veenvensters ben je medeverantwoordelijk voor de besluitvorming op alle onderwerpen die in het MT aan de orde komen. Je bent in staat en bereid je te verdiepen in het brede terrein van de woningcorporatie en dus ook inbreng te hebben op terreinen buiten de scope van het Klantbedrijf. Je vertaalt besluitvorming op strategisch niveau naar de operatie binnen het Klantbedrijf. En je geeft leiding aan de organisatieontwikkeling die daarbij nodig is.

Je bevordert reflectie en zelfreflectie en vervult een voorbeeldrol door je stijl van leidinggeven en manier van samenwerken.

Binnen het MT lever je een actieve bijdrage aan de koers en de uitdagende opgaven van Veenvesters. Je hebt ervaring met de dynamiek binnen een MT en bent in staat met rechte rug, effectief en vanuit eigen kracht en in verbinding invulling te geven aan deze rol. Als cultuurdrager toon je bovendien voorbeeldgedrag door met een integere, maar nieuwsgierige en open houding met de ander het gesprek aan te gaan. Je toont inlevingsvermogen en weet tegelijkertijd duidelijke grenzen te stellen.

Je hebt van nature een proactieve houding en anticipeert op vraagstukken in de toekomst. Daarin ben je analytisch, scherp en innovatief in het adviseren over strategische (klant)vraagstukken en organisatieontwikkeling. Je bent een positief-kritische sparringpartner voor de bestuurder, je collega-managers en de professionals binnen je afdeling.

Daarnaast breng je mee

 • Krachtige persoonlijkheid met besef van en waardering voor het verleden, maar gericht op de toekomst;
 • Vanuit de klant kunnen (laten) denken en processen herontwerpen;
 • Werk- en denkniveau op WO-niveau;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie met aantoonbare verandermanagementstijl;
 • Ruime ervaring als leidinggevende en MT lid;
 • Brede maatschappelijke interesse en interesse voor actuele ontwikkelingen in het veld;
 • Kennis van klantprocessen;
 • Sterke affiniteit met informatisering & automatisering;
 • Verbindingen zien én tot stand kunnen brengen binnen en buiten Veenvesters;
 • Ervaring in regisserend samenwerken en met opdrachtgeverschap;
 • Heldere aanspreekstijl waaruit enthousiasmerende kracht klinkt;
 • Goede communicatieve vaardigheden met helder taalgebruik. Presenteren aan groepen is geen probleem;
 • In staat om kort en bondig te rapporteren, weten wanneer opschakelen noodzakelijk is;
 • Snel overview hebben en vandaaruit tot handelingsperspectief kunnen overgaan;
 • Een zakelijke instelling en beschikken over uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

 

Waarom werken bij Veenvesters?

 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten
 • Je komt terecht in een gloednieuwe hybride werkomgeving
 • Budget voor opleidingen en cursussen voor je eigen functie of ambities in de toekomst
 • Goed bereikbaar met auto, fiets en OV
 • Gratis parkeervoorzieningen en elektrische oplaadpunten (ook voor e-bikes)
 • Open cultuur waarin iedereen zich welkom voelt
 • Leuke uitjes en activiteiten vanuit de personeelsvereniging

Solliciteren bij Veenvesters?

Werken in een prettige organisatie die open staat voor reflectie en feedback om te leren van situaties en van elkaar? Onderhoud je graag nauwe en directe contacten en weet jij hoe je de klant altijd op de eerste plaats laat komen? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismaking en wie weet kom jij binnenkort het team van Veenvesters versterken. We kijken uit naar je komst!

Procedure

Veenvensters laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over onze organisatie of de functie kun je via Whatsapp contact opnemen met senior partner mr. Sandra Lutchman op nummer 06-40744074 of via e-mail: [email protected]. Je kunt je interesse kenbaar maken door je cv en brief uiterlijk 15 september 2023 via de ‘solliciteer’ knop onder aan deze pagina te uploaden. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Planning gesprekken:

De eerste gesprekken met de selectiecommissie en de selectieadviescommissie zullen 4 oktober van 10-14 uur plaatsvinden.

Het tweede gesprek met de selectiecommissie vindt plaats op 12 oktober van 10-12 uur.

Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepand op 24 oktober van 13-14 uur.

Graag bovenstaande data vrijhouden voor mogelijke gesprekken.

Voor alle functies binnen Veenvesters vragen wij om referenties en een VOG. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren