Assetmanager

Home / Vacatures / Assetmanager
WO
32-36 uur / 36 uur
Schaal K: € 4.543 - € 6.493
Navigeren:

Wat ga je doen

Welkom bij Veenvesters, dé woningcorporatie van Veenendaal. We verhuren zo’n 9.000 woningen en hebben voor de komende jaren een forse ambitie op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming en herstructurering. Dat doen we niet alleen. Met onze collega-corporaties in de woningmarktregio Foodvalley bundelen we de krachten om tot 2040 in de regio een enorme bouwopgave te realiseren: 12.000 sociale huurwoningen en 1.200 studenteneenheden. Om onze vastgoedambities in de komende jaren inhoud te geven en waar te maken zoeken wij een gedreven Assetmanager.

Samen met collega’s geef je vorm aan onze vastgoedsturing op basis van de portefeuillestrategie. Hierin laten we ons leiden door onze klanten, de kwaliteit van ons vastgoed en het beoogde financiële en maatschappelijke rendement. Waarbij we van jou als assetmanager verwachten dat je handig en verstandig laveert tussen strategische en tactische vragen.

Enerzijds vragen we versterking in de vertaalslag van portefeuillestrategie naar assetmanagement. Anderzijds geef je invulling aan de concrete vastgoedsturing op basis van analyses van ons vastgoed. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten die we met ons vastgoedbezit behalen. Samen met collega’s van het Klantbedrijf en Vastgoed kom je met ideeën, initiatieven en voorstellen vanuit het assetmanagement.

De verduurzamingsopgave en de energietransitie neem je daarin mee. Bestuurlijke keuzes bereid je voor en je zorgt dat deze tijdens het proces goed geborgd zijn. In de organisatie, bij onze klanten, in ons netwerk en bij maatschappelijke partners.

 

Wat ga je doen?

 • Voor het MT van Veenvesters ben je de belangrijkste adviseur als het gaat om de exploitatie van ons vastgoed.
 • Op basis van de portefeuillestrategie geef je vorm aan het assetmanagement, in nauwe samenspraak met de afdelingen Vastgoed, Klantbedrijf en Bedrijfsvoering. Je weet de strategische vastgoedportefeuille te vertalen in concrete buurt- en complexvisies. En je bent in staat om scenario’s — in tijd en aanpak — voor ons vastgoedportfolio op te stellen.
 • De bestuurlijke besluitvorming voor initiatief- en investeringsvoorstellen bereid je voor. Daarbij zorg je dat de voorstellen compliant zijn aan de vigerende beleidskeuzes van Veenvesters, interne reglementen en statuten en uiteraard aan wet- en regelgeving.
 • Je bent in staat om de interne opdrachtgeversrol te vervullen bij de projectrealisatie. En je adviseert het bestuur over de manier waarop Vastgoedsturing in onze organisatie kan worden verankerd en uitgebouwd. Je zorgt voor de samenhang tussen verschillende beleidskaders, zoals het duurzaamheidsbeleid, visie op meerjarige onderhoudsopgave, verjonging van ons bezit, wensportefeuille en gekozen huurbeleid. Je stelt (nieuwe) kaders hiervoor en spart hierover met bestuur en organisatie.
 • Onze wensportefeuille stem je af met de gemeente en daarbij creëer je mogelijkheden en kansen voor uitbreiding, aanpak en verjonging van ons vastgoed. Dat doe je ook in regionaal verband. Zowel lokaal als regionaal draag je bij aan prestatieafspraken met gemeente(n).
 • Je adviseert over de kwaliteit van de data waarmee we onze vastgoedsturing vormgeven. En je structureert en coördineert informatieprocessen om tot een permanente verbetering van onze datakwaliteit- en beheer te komen.

 

Welke resultaten verwachten wij van je?

 • Vormgeven en realiseren van de vastgoedstrategie en prioriteren op complexniveau. De basis daarvoor is de huidige portefeuillestrategie.
 • Sturen op het realiseren van (meetbare) optimale exploitatieresultaten van de portefeuille, met als resultaat exploitatieplannen per complex en heldere kaders voor verhuur- en verkoopbeleid (Bog en Mog, zowel Daeb als niet-Daeb).
 • Opdrachtgeversrol en programma van eisen voor ingrepen en interventies is gerealiseerd.
 • De portefeuille is vertaald naar en verankerd in een meerjarenonderhoudsprogramma.
 • De strategische eigenaarsrol is goed vervuld met deskundige (korte) integrale adviezen aan directie en MT over vastgoedafwegingen.
 • Ondersteuning bij het opbouwen van een toekomstgerichte data-infrastructuur en correct beheer van de vastgoeddocumentatie.

 

Interesse?

Steiger B verzorgt voor ons de werving & selectie. Solliciteren kan door je cv en een motivatie te uploaden via het online sollicitatieformulier op de website van Steiger B. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Inge Geerling van Steiger B op 06 – 4224 3154.

De gesprekken bij Steiger B vinden doorlopend plaats tot 9 augustus, de gesprekken bij Veenvesters vinden plaats vanaf maandag 12 augustus.

Voor alle functies binnen Veenvesters vragen wij om een VOG. Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces. We kijken uit naar je reactie!

 

Wat krijg je bij ons

We bieden je in eerste instantie een jaarcontract voor 36 uur per week. Het is de bedoeling dat je na dit jaar voor onbepaalde tijd bij ons in dienst komt. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten. De definitieve inschaling in schaal K is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Het minimum van de schaal is € 4.543,- en het maximum van de schaal is op dit moment € 6.493,- op basis van 36 uur (fulltime). Naast een eigentijdse werkomgeving krijg je bij je start een laptop en telefoon ter beschikking en krijg je alle ruimte om een studie, opleiding of training te volgen.

Wat vragen we van jou

Wie ben je?

 • Je bent analytisch sterk en een snelle denker. Je combineert een aanjagersmentaliteit met nauwe samenwerking in de organisatie. Je bent gedreven in onze opdracht om het beste rendement uit ons vastgoed te halen, voor onze klanten, woningen en financiële ruimte. Je weet dat je dat alleen kunt bereiken door draagvlak te creëren, maar stuurt ook op voortgang en executiekracht. Je bent initiatiefrijk en zet in op verbinding en netwerken, ook met de externe relaties.
 • Je bent in staat snel een oordeel te vormen vanuit verschillende invalshoeken en op alle niveaus in onze organisatie daarmee een prikkelende rol te vervullen. Je luistert goed naar de inbreng van anderen en weet die te vertalen naar visie, kansen en voortgang.
 • Je kunt anderen meenemen in die visie en vertaling. Je kunt collega’s begeleiden in veranderingen en bent bereid ze te helpen om samen beter te worden. Je kunt knopen doorhakken.
 • Je bent een onafhankelijke denker die ook andersom kan redeneren. Dat laat je zien door in scenario’s te werken.
 • Je bent in staat lokaal en regionaal een adequaat netwerk te ontwikkelen en onderhouden. Je zorgt dat zij actief op de hoogte zijn van onze portefeuillevoornemens en weet hen daarin te betrekken.
 • Je beschikt over kennis van de energietransitie en hebt — uiteraard — een visie op de verduurzaming van ons vastgoed.

 

Verder vragen we

 • WO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring in assetmanagement.
 • Kennis van vastgoed en bij voorkeur aantoonbare ervaring in vertaling naar meerjarenonderhoudsprogramma’s.
 • Ervaring in datamanagement.
 • Bij voorkeur juridische kennis op gebied van huur en koop.
 • Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling en goede presentatievaardigheden.
 • Kennis van vastgoedwaardering, fiscale en financiële aspecten van vastgoed.
 • Kennis van het omgevingsmanagement en onze stakeholders.

 

 

Waarom werken bij Veenvesters?

 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten
 • Je komt terecht in een moderne hybride werkomgeving
 • Budget voor opleidingen en cursussen voor je eigen functie of ambities in de toekomst
 • Goed bereikbaar met auto, fiets en OV
 • Gratis parkeervoorzieningen en elektrische oplaadpunten (ook voor e-bikes)
 • Open cultuur waarin iedereen zich welkom voelt

Solliciteren bij Veenvesters?

Werken in een prettige organisatie die open staat voor reflectie en feedback om te leren van situaties en van elkaar? Onderhoud je graag nauwe en directe contacten en weet jij hoe je de klant altijd op de eerste plaats laat komen? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismaking en wie weet kom jij binnenkort het team van Veenvesters versterken. We kijken uit naar je komst!